Takin Project

In het kader van een Europees project rond beschermde diersoorten kregen we de opdracht een reeks educatieve en informatieve producten te ontwerpen rond de zeldzame Takin geit.
In een nieuw dierenpark in de Antwerpse Zoo werd er een berglandschap ontworpen met een educatief circuit waar allerlei toestellen via actie de aspecten van dit dier moesten benadrukken. Niettegenstaande het ’one-off’ karakter van deze producties, werden er toch hoge gebruiks-en veiligheidseisen gesteld. Evenzo moest de technische uitwerking ongeval-proof zijn en een aangename en soepele ’heavy-duty’ werking garanderen in alle weersomstandigheden.

kmda
Product ontwikkeling, product design