Shopping Hub

Nieuwe winkelconcepten, webshops, en de nieuwe multichannel consument… veranderen het retail landschap drastisch. Het is voor de traditionele winkel moeilijk om zich hier te handhaven. De traditionele winkelvorm verliest terrein. Pop-up stores en andere creatieve initiatieven trachten deze hiaten tijdelijk op te vullen, maar er is nood aan een doordacht, gestructureerd winkelconcept dat flexibel genoeg is om de verschillende types consument te behagen, een concept dat goedkoop is zodat niche handel er zich snel kan ontwikkelen.
Goods ontwierp voor YNS een nieuw doordacht winkelconcept rond multichannel shoppen dat een adequaat antwoord geeft op alle eisen van winkelier en consument.
Uniforme casco winkelruimtes, gespreid over het land bieden een mix van webshop en fysisch winkelpunt aan. Shopping Hub biedt een overkoepelende webmarketing, webshopbeheer, een uitgebreid servicepakket en een logistiek management aan en past qua invulling volledig in de versterking van de handelskernen zoals geponeerd door de Vlaamse Overheid.