Smartsigns

Sense & sensitivity @ work

SmartSigns en SmartWorkplace zijn twee innovatieve, complementaire technologieën die bedrijven en organisaties toelaten het gebruik van hun werkplekken en vergaderzalen objectief in kaart te brengen 3 en zo tot een optimaler facility management en een dynamische signalisatie te komen.
Sensoren meten continu het gebruik van werkplekken en vergaderzalen. Dit geeft facility managers een empirische basis om op een gefundeerde wijze de de werkomgeving te optimaliseren en te rationaliseren.
De meting op lange termijn laat u toe dit reële gebruik nauwkeurig in kaart te brengen en te analyseren d.m.v. de SmartWorkplace analysetool en het SmartWorkplace bewegingsalgoritme.
Dit resulteert in een betere afstemming tussen beschikbare en benodigde werkplekken en vergaderzalen.
Uit de eerste testen bleek snel dat er 14% roi verbetering was door directe optimalisatie van toewijzing en betere bedrijfscultuur.

Het systeem laat u ook toe om werknemers en bezoekers beter te informeren en te geleiden via SmartSigns intelligente signalisatie.
Goods ontwikkelde de juiste positionering, ontwierp alle communicatiedragers on web en print en onwierp het volledige corporate programma.

Smartsings
Huisstijl, logo, stationery, implementatie, brochure, website.